ADRESSE
Kuchenheimer Straße 155
53881 Euskirchen
TELEFON  +49 (2251) 146085

3985 kHz

Weekly View
Nach Woche
Daily View
Heute

Tagesansicht

Mittwoch, 22. November 2017
  Vorheriger Tag Mittwoch, 22. November 2017 Folgetag
 • 00:00 - 00:30 UTC: Voice Of Mongolia - on 3985 kHz

 • 05:00 - 05:30 UTC: Radio Slowakei International (fr.) - on 3985 kHz

 • 05:30 - 06:00 UTC: Radio Slowakei International (en.) - on 3985 kHz

 • 06:00 - 06:30 UTC: SRF Heute Morgen - on 3985 kHz

 • 06:30 - 07:00 UTC: Polskie Radio - on 3985 kHz

 • 16:00 - 17:00 UTC: SRF Echo der Zeit - on 3985 kHz

 • 18:00 - 18:27 UTC: Radio Slowakei International (dt.) - on 3985 kHz

 • 18:27 - 18:30 UTC: Nordschleswiger - on 3985 kHz

 • 18:30 - 19:00 UTC: Radio Slowakei International (fr.) - on 3985 kHz

 • 19:00 - 19:30 UTC: Radio Slowakei International (en.) - on 3985 kHz

 • 19:30 - 20:00 UTC: Radio Tirana - on 3985 kHz

 • 20:00 - 20:30 UTC: SRF Das war der Tag - on 3985 kHz

 • 20:30 - 21:00 UTC: Polskie Radio - on 3985 kHz

 • 21:00 - 00:00 UTC: RAE - Argentinien in die Welt - on 3985 kHz

 • 22:00 - 00:00 UTC: Radio Belarus - on 3985 kHz